Śledź nas na:Współczesne zagrożenia dla życia cielesnego

Zatrucie środowiska

Przez zatrucie środowiska rozumiemy tutaj zatrucie ziemi, wody, powietrza przez produkty chemiczne i radioaktywne, nie łatwe zneutralizowania, i przez inne czynniki zaburzenia równowagi natury; często do czynników zatruwających zalicza się hałas. Zatrucie środowiska jest już groźną rzeczywistością faktyczną.

 

Problem zatrucia środowiska i wysiłki zmierzające do ratowania go, nie dotyczy tylko pragnienia ratowania piękności krajobrazu, ile raczej ratowania zdrowia, życia i samego przetrwania człowieka. Zatrucie środowiska już teraz pozwała dostrzec właściwe konsekwencje na człowieku. W krajach, gdzie powietrze jest już w znacznym stopniu skażona przez uboczne produkty przemysłowych procesów spalania i przez inne przyczyny (spaliny), wzrastają - jak wskazują statystycy - choroby serca i krążenia, wzrasta liczba chorych na bronchit na nowotwory bronchitowe i inne choroby. Innym przykładem może być hałasu, który prowokuje poważne szkody w człowieka, w jego systemie nerwowym zaczynając od niezdolności do koncentracji, a kończąc na wzroście ciśnienia, przyspieszeniu tętna i zniszczeniu aparatu słuchowego,

Dla rozwiązania problemów zatrucia środowiska potrzebna jest współpraca wszystkich. Niestety ani naukowcy, ani kompetentne władze nie są całkowicie zgodni w konkretnym sposobie rozwijania takiej współpracy. Wszyscy: jednak powinniśmy pamiętać, że człowiek i jego dobro, są i powinny pozostać celem rozwoju technicznego, przemysłowego i ekonomicznego. Rozwój ma być na służbie człowieka. Kiedy wzrost produkcji i spożycia-odwraca się przeciwko: samemu i człowiekowi, wtedy on powinien umieć ograniczyć siebie, własne możliwości, aby nie paść ofiarą procesów technicznych i przemysłowych.

Narkotyki

Nie należy w punkcie wyjścia potępiać jakiegokolwiek używania narkotyków jako niemoralnego. Medycyna, bowiem może znaleźć wśród wielu z nich substancje pomocne, np. do uśmierzenia bólu, do zmniejszenia pewnych stanów nerwowej ekscytacji, do spowodowania odnawiającego snu. Używanie tego rodzaju substancji narkotycznych, które jest wielokrotnie przepisywane i kontrolowane przez lekarza, służy dobru człowieka.

Narkotyki mogą, jednak prowadzić również do zniszczenia osoby, kiedy ona nadużywa ich i zażywa z intencją wejścia w stan odurzenia lub euforii, aby uciec od rzeczywistości życia i jego wymagań. Takie używanie narkotyków jest niestety w ciągłym wzroście, szczególnie wśród młodych.

Do niezdrowych warunków społecznych należy zaliczyć:

1. Złe warunki życia rodzinnego. Decydującą sprawą dla dziecka i dla jego rozwoju jest to, że w rodzinie czuje się ono zaakceptowane, przede wszystkim przez rodziców i, że znajdzie w nich miłość i naturalną protekcję. Kiedy dziecko od początku, w swojej rodzinie, nie może mieć doświadczenia tego rodzaju, kiedy nie ma szczęścia doświadczyć prawdziwej miłości ojcowskiej i matczynej, wtedy pozostaje często niepewne przez całe życie, wątpi w sens egzystencji i przychodzą depresje.

2. Tendencje hedonistyczne bardzo rozpowszechnionych w dzisiejszej społeczności. Kiedy przykładem i słowem ukazuje się młodym ludziom, jako najwyższy ceł życia, dobrobyt materialny i zaspokojenie rozkoszy, kiedy zaleca się im, jako idei, nieobecność konfliktów i ucieczkę od wyrzeczeń, to w konsekwencji nie powinno budzić zdziwienia, kiedy wielu z nich staje się zniewieściałymi i nietolerancyjnymi w stosunku do tego wszystkiego, co wydaje się mało przyjemne.

3. Permisywny charakter dzisiejszej społeczności. Zbytnia wolność przedstawia przesadne żądanie dla człowieka. Znaczący brak przewodnika i kierownictwa rodzi przygnębiającą utratę ukierunkowania i sprawia trudności w podejmowaniu koniecznych decyzji osobistych. Dzięki, zaś narkotykowi człowiek ucieka od konieczności decydowania w sposób jasny.

4. Życie przesadnie racjonalistyczne i zorganizowane człowieka współczesnego. Już podczas formacji szkolnej często nie zwraca się uwagi na wartości uczuciowe i artystyczne. Dążenie do osiągnięć zawodowych możliwie najwyższych daje znać o sobie już w szkole. Organizacja życia współczesnego pozostawia mało miejsca na twórczość i autentyczną spontaniczność.

  • Nadużywanie narkotyków może powodować poważne szkody na ciele i w sferze psychicznej człowieka. Jesteśmy zobowiązani do zachowania i chronienia daru zdrowia udzielonego przez Boga.

  • Przywiązanie do narkotyków jest działaniem nieodpowiedzialnym w stosunku do swojego ewentualnego potomstwa, które z dużym prawdopodobieństwem będzie dziedzicznie upośledzone.

  • Narkoman powoduje również szkody wspólnocie rodzinnej i państwowej, ponieważ istnieje ogromne niebezpieczeństwo, a nawet pewność, że wcześniej czy później stanie się dla niej ciężarem jako trwały inwalida.

 Zobacz także