Śledź nas na:

Teologia moralna - Artykuły

  • liczba prac:

Zarządzanie dobrami materialnymi według stwierdzeń Pisma Św.

Pismo św. nie proponuje określenia konkretnych systemów ekonomicznych wiążących. W objawieniu zawartym w Piśmie św., Bóg nie daje nam technicznych lekcji ekonomii, ale raczej usiłuje doprowadzić nas do przyjęcia właściwej relacji do dóbr materialnych, na szerokim tle istniejących sytuacji ekonomicznych i społecznych.