Śledź nas na:Moralność aktu małżeńskiego

1. Naukę tę znajdujemy w encyklice Humanae vitae (1968)

2. Akt małżeński powinien wyrażać miłość macierzyńską i przez swoją integralność biologiczno-fizyczną, powinien gwarantować prokreację

3. Cele małżeństwa wskazują rzeczywistość złożoną i wieloraką (w historii wychwalało się jeden aspekt kosztem drugiego)

4. Elementy nauki Kościoła:

  • Kiedyś widziano małżeństwo jako instytucję dla podtrzymania rodziny patriarchalnej, dziś to osobowa wspólnota miłości obejmująca całe życie małżeństwa

  • Nie mówi o celach małżeńskich, a raczej o znaczeniu małżeństwa, istotnym aspekcie, sensie, dobrach lub wartościach aktów małżeńskich

5. Kiedy mówimy o celu i sensie małżeństwa, myślimy o celach i sensach przedmiotowych, do których Bóg usposobił małżeństwo przez swoją naturę.

6. Małżeństwo uważamy za wspólnotę osobową, kiedy dziecko pozostanie sensem i ważnym celem, jako że małżonkowie stwarzają dziecko jako owoc swej miłości, w której się odnajdują.

7. Dla małżeństwa jako instytucji dziecko nie jest celem (bez niego jest ono możliwe)

 

Akty małżeńskie:

1. Posiadają w większym wymiarze podwójny sens i cel:

  • Świadectwo miłości

  • Ukierunkowanie na prokreację

2. Dziś nie żąda się tak bardzo uporządkowania hierarchicznego celów, lecz mówi się o dopełnieniu.

3. Małżonkowie nie są zobowiązani do wykonywania takich aktów, ale za wspólną zgodą, gdy zaczną je wypełniać, to już muszą to zrobić do końca i wówczas ich akt jest moralnie uporządkowany

4. Błędem jest twierdzenie, iż K-ł wymaga, by każdy akt był małżeński

5. Rzeczywiste zrodzenie jest aktem złożonym:

  • Produkcja komórek rozrodczych

  • Jedność małżeńska - fizyczna (kopulacja)

  • Rzeczywiste połączenie komórek rozrodczych

6. Małżonkowie mogą spełnić akt małżeński nie tylko, gdy występują te trzy elementy razem

7. Akt małżeński zachowuje własna prawość, kiedy małżonkowie wiedzą, że brakuje elementów potrzebnych do prokreacji (ze względu na dobry motyw -okazywanie miłości; zły motyw - strach przed posiadaniem dzieci).

 Zobacz także