Śledź nas na:Współczesne zagrożenia dla życia cielesnego

Egoistyczne używanie życia

Jest to zagrożenie jako efekt materializmu egoistycznego społeczności, która utraciła, z sensem Boga, sens prawdziwego przeznaczenia człowieka. Nasza społeczność, zrodzona z industrializacji, stała się z biegiem czasu, tak zwaną społecznością konsumizmu, z powodu faktu, że przemysł pomnaża dobra konsumpcyjne, prawie w nieskończoność i stają się one w zasięgu wszystkich. Pociągnięty przez reklamę, kunsumator czuje w sobie rozbudzanie się ciągle nowych pragnień, których symbolem jest wabik zarobków, poszukiwanie egoistyczne, a to w klimacie indywidualistycznym, gdzie każdy poszukuje tylko własnej przyjemności, swojej największej korzyści, daleko od jakiegokolwiek ducha rezygnacji czy podziału z innymi. I dla uspokojenia sumienia, powołuje się na poszukiwanie lepszej jakości życia. Chodzi, więc o całkowite nieporozumienia.

Podniesienie poziomu życia było efektem najbardziej spektakularnym uprzemysłowienia i współczesnej techniki: pomnażając w nieskończoność produkty, które ułatwiają zwykłe życie, a przede wszystkim doprowadzając do cen coraz to bardziej dostępnych każdemu, technika przemysłowa zmodyfikowała sposób życia, pozwalając przejść od cywilizacji prostej egzystencji do cywilizacji konsumistycznej (supermerkaty), która dąży często do stania się społecznością obfitości i marnotrawstwa w krajach rozwiniętych. Rozwój sytuuje się, więc tu na poziomie posiadania, coraz większego posiadania dóbr, zadowolenia, komfortu. Podniesienie jakościowe poziomu życia oznacza bezpośrednio większą jakość życia, podczas gdy taka jakość nie znajduje się na poziomie posiadania, ale na poziomie bycia, bycia bardziej człowiekiem, w fakcie wolności, odpowiedzialności i solidarności.

Śmiertelność na drogach

Z jednej strony używanie samochodu znacznie ułatwia życie, ze względu na większą możliwość zbliżenia się między ludźmi. Z pewnością istnieje wiele innych środków przemieszczania się, ale w ogólności są one zbiorowe. Przeciwnie, technika ofiaruje dzięki samochodowi cenny środek dla rozwijania inicjatyw indywidualnych; W tym samym czasie, jednak odkrywa w nich efekt perwersyjny: jego używanie powoduje takie podporządkowanie, aby nie powiedzieć niewolę, co sprawia, że wielu obywateli nie rozumie już, jak można przemieszczać się bez samochodu, którego stali się niewolnikami, jak inni są niewolnikami wieczornej telewizji. Ale istnieje fakt poważniejszy: indywidualizm współczesnego człowieka odnajduje w używaniu samochodu okazję do pokazania się w reakcji do wyrównania pociągniętego z socjalizacji, i znajdującego się pod wpływem opinii publicznej, do wrażenia, że jest zanegowany przez masę. Wyrażenie tego indywidualizmu puszcza wodze starym instynktom człowieka, instynktowi pokazania swojej władzy, wyładowania swojej waleczności, swojego ducha konkurencyjnego. Efektem tego jest poszukiwanie, często nieświadomie, szybkości za wszelką cenę we wzgardzie do kodeksu drogowego, który powinien być uważany przez każdego kierowcę jako właściwa norma moralna. Takie nadużywanie samochodu staje się niebezpieczne dla innych i dla samego siebie, a z powodu powiększenia się ryzyka kolizji, dla dóbr innych. Władza publiczna przestrzega, podejmuje środki zapobiegawcze (obowiązek pasów, respektowanie ograniczeń prędkości, stopu), ale to wszystko na nic. Wzrasta ciągle liczba zabitych i rannych. Jest to problem bardzo poważny, który pokazuje najgłębszy brak szacunku dla życia. Dodać należy, że większość wypadków powodowanych jest pod wpływem alkoholu.

Terroryzm

Terroryzm to następny zły efekt socjalizacji; jednolitość odpersonalizowana, którą ona zawiera prowokuje reakcję odrzucenia. Jakkolwiek nie jest to jedyna przyczyna, to odgrywa ona rolę w formacji ruchów czy grup kontestujących, które odrzucają zachowywanie norm społecznych, które, ich zdaniem, popierają przywileje, przede wszystkim przywileje związane z pieniądzem. Mamy, więc terroryzm powszechny, napady na banki, na osoby stare, porywanie zakładników, itp., z ryzykiem zabicie, bądź bycia zabitym. Nawet, jeśli terroryzm polityczny (terroryzm patriotów, którzy stawiają opór okupantowi) może być umotywowany zrozumiałymi przyczynami, to fakt, że pociąga za sobą często śmierć niewinnych odbiera wszelkie usprawiedliwienie.

 

 Zobacz także