Śledź nas na:Tezy teologii moralnej

Teza XVI: Dewiacje psychoseksualne

Grzechy przeciwko naturze:

 • Masturbacja

 • Homoseksualizm

 • Zoofilia

Perwersje psychoseksualne:

Sadyzm-wymierzanie cierpienia fizycznego lub moralnego partnerowi dla pełnego zadowolenia seksualnego

 • Dotyczy przeważnie płci męskiej

 • Sadyzm kobiecy polega na pozbawieniu iluzji z jego wyższości i zadowolenia z aktu seksualnego

Masochizm

 • Żądza bólu jako pełnego elementu w akcie seksualnym (bólu i rozkoszy) - odwrotnie do sadyzmu

 • Nierzadko osoba taka praktykuje biczowanie (Hakman) ~ ból zadaje sobie

 • Częściej doświadczają masochizmu kobiety

 • nazwa od Leopolda von Sacher - Mazoch

Ekshibicjonizm-potrzeba pokazywania własnych genitaliów z konsekwencją stosunku seksualnego

 • Deqino (Włoch)-ekshibicjonista reaguje na swoją głęboką niepewność, próbując przestraszyć kobietę, bojąc się utraty narządów i zadawala się aktem z daleka. Często woli widzów młodych a nawet dzieci

 • Rossini-dotyczy mężczyzn, kobiety nie, bo mogą rozbierać się w sposób erotyczny, to niema nic wspólnego z ekshibicjonizmem męskim (kobieta wykorzystuje swój wstyd)

 • Roben-striptizerki nie doznają prawdziwej rozkoszy płciowej i mogą mieć kłopoty z przeżywaniem rozkoszy seksualnej. Dla kobiety nagie ciało mężczyzny nie stanowi takiej rozkoszy jak dla mężczyzny nagie ciało kobiety.

 • Ekshibicjonizm psychiczny-pełna rozkosz seksualna w opowiadaniu rzeczy nieprzyzwoitych

Skopofilia - zboczenie męskie-asystowanie przy scenach seksualnych innych osób w celu zadowolenia

 • Ernest - rozkosz widzenia staje się zboczeniem, gdy zajmuje miejsce aktu seksualnego

 • Podglądacz - jest gwałcicielem wzrokowym

Narcyzm

 • Autoerotyzm kontemplowanie własnego ciała prowadzące do masturbacji

 • Rozbieranie i oglądanie swojego ciała w lustrze - aspekt towarzyszący zboczeniu

Fetyszyzm-zadowolenie seksualne przez pewną rzecz materialną, która jest poszukiwana sama dla siebie

 • Nerwopatyczny - osoby wstydliwe znajdują w przedmiocie fetysz zastępując} (bożka) osobę

 • Perwersyjny - przedmiot ma dla człowieka funkcję erotyzującą

 • Zainteresowanie seksualne skupia się nie na osobie, ale ubraniu

 • Osoba zboczona przyjmuje patologiczną intensywność aż do kleptomanii czy kradzieży

 • Patologiczne wypadki są wtedy, gdy warunkiem rozkoszy seksualnej jest dotkniecie fetyszu

 • Jest bardziej śmieszny niż niebezpieczny

Pedofilia (gr. pais - dziecko) - erotyzm do osób najmłodszych z pewną obojętnością na ich płeć

 • Rozpowszechnione u ludzi pracujących wśród dzieci (dziecko w okresie przed dojrzewaniem Seksualnym)

 • Może ograniczyć się do stosunków platonicznych, ale także do maltretowania czy zabójstw

Pederastia (gr.. ereo- odbyt)

 • Skłonność do odbywania stosunków seksualnych analnych z ludźmi niedojrzałymi

 • Jest degeneracją moralną i estetyczną

Zoofilia - odbywanie stosunków seksualnych rzeczywistych lub w wyobraźni ze zwierzętami

 • Mężczyzna spełnia rolę aktywną, kobieta zaś rolę pasywną

 • Pojawiająca się w sposób przejściowy, okazjonalny stanowi wadę

 • Pismo św. nakłada najcięższe kary Wj 22,18; Kpł 20,15; Pnp 27,21

Transwestytyzm (eonizm)

 • W XVI w. z eonu w ubiorze kobiety

 • Zjawisko psychoseksualne gdzie głównie mężczyzna odgrywa rolę płci przeciwnej

 • Osoby te myślą, że są kobietami i natura pomyliła się „wkładając" ją w ciało męskie

Mamy trzy kategorie:

 • fetyszystów

 • ekshibicjonistów

 • homoseksualistów

Transseksualizm - chęć należenia do płci przeciwnej, która prowadzi do operacji genetycznej

Gerontofilia (geron - starzec) - zainteresowanie seksualne do osób starych różnej płci

 • Częściej u młodych kobiet (początek w kompleksie Edypa -poszukiwanie towarzysza w podeszłym wieku)

Koprofilia (kopros -nawóz, gnój)-ekscytacja seksualna współzależna od kontaktu z wydzielinami lub prowokowaną przez funkcję wydalania - odmiana fetyszyzmu

Saliromania (saliros - brudny) - zadowolenie wypływa z brudzenia ubrania lub osoby płci odmiennej

Nekrofilia (nekroz-nieboszczyk)-seks z nieboszczykami

Teza XVII: Moralność aktu małżeńskiego

 1. Naukę tę znajdujemy w encyklice Humanae vitae (1968)

 2. Akt małżeński powinien wyrażać miłość macierzyńską i przez swoją integralność biologiczno-fizyczną, powinien gwarantować prokreację

 3. Cele małżeństwa wskazują rzeczywistość złożoną i wieloraką (w historii wychwalało się jeden aspekt kosztem drugiego)

 4. Elementy nauki Kościoła:

 • Kiedyś widziano małżeństwo jako instytucję dla podtrzymania rodziny patriarchalnej, dziś to osobowa wspólnota miłości obejmująca całe życie małżeństwa

 • Nie mówi o celach małżeńskich, a raczej o znaczeniu małżeństwa, istotnym aspekcie, sensie, dobrach lub wartościach aktów małżeńskich

 1. Kiedy mówimy o celu i sensie małżeństwa, myślimy o celach i sensach przedmiotowych, do których Bóg usposobił małżeństwo przez swoją naturę.

 2. Małżeństwo uważamy za wspólnotę osobową, kiedy dziecko pozostanie sensem i ważnym celem, jako że małżonkowie stwarzają dziecko jako owoc swej miłości, w której się odnajdują.

 3. Dla małżeństwa jako instytucji dziecko nie jest celem (bez niego jest ono możliwe)

Akty małżeńskie:

1. Posiadają w większym wymiarze podwójny sens i cel:

 • Świadectwo miłości

 • Ukierunkowanie na prokreację

2. Dziś nie żąda się tak bardzo uporządkowania hierarchicznego celów, lecz mówi się o dopełnieniu.

3. Małżonkowie nie są zobowiązani do wykonywania takich aktów, ale za wspólną zgodą, gdy zaczną je wypełniać, to już muszą to zrobić do końca i wówczas ich akt jest moralnie uporządkowany

4. Błędem jest twierdzenie, iż K-ł wymaga, by każdy akt był małżeński

5. Rzeczywiste zrodzenie jest aktem złożonym:

 • Produkcja komórek rozrodczych

 • Jedność małżeńska - fizyczna (kopulacja)

 • Rzeczywiste połączenie komórek rozrodczych

6. Małżonkowie mogą spełnić akt małżeński nie tylko, gdy występują te trzy elementy razem

7. Akt małżeński zachowuje własna prawość, kiedy małżonkowie wiedzą, że brakuje elementów potrzebnych do prokreacji (ze względu na dobry motyw -okazywanie miłości; zły motyw - strach przed posiadaniem dzieci).

 Zobacz także