Śledź nas na:Tezy teologii moralnej

Teza XIV: Homoseksualizm

 • Osoba nie zwraca się wyłącznie ku sobie samej, ale do „ty" tej samej płci;

 • Pojęcie homoseksualizmu jest używane na wskazanie postaw i czynów znacznie różniących się między sobą;

 • Kiedy znajdujemy się naprzeciw czynów seksualnych takich ludzi musimy wiedzieć czy chodzi o przypadek:

 1. Biseksualizmu - pociąg do obu płci

 2. Pederastii - stosunek z osobą młodą tej samej płci

 3. Homoseksualizmu strukturalnego-osoba nie czuje inklinacji do osób płci odmiennej (genetycznie zakodowane)

 4. Homoseksualizmu nabytego-powstaje ze złego wychowania, zepsucia, wpływu środowiska

 5. Homoseksualizmu okazjonalnego-oddaje się homoseksualista z braku partnera płci odmiennej

 6. Homoseksualizmu okresu dojrzewania-popycha młodego człowieka do towarzyszenia tej samej płci, gdyż jego płciowość nie przybrała jeszcze formy, jednoznacznej i świadomej

 7. Pseudo homoseksualizmu - dupa „za pieniądze"

Przyczyny:

Są różne przyczyny homoseksualizmu, lecz nauka nie dała pełnych odpowiedzi, dlatego wiele kwestii jest otwartych

Typy przyczyn:

 1. Dziedziczność - sprawa nie jasna, w jakim wymiarze można odziedziczyć inklinacje, czy dają tylko predyspozycje,

 2. Nie korzystny wpływ środowiska - autokratyczny wpływ ojca lub matki na dziecko (awersja do płci odmiennej),

 3. Sytuacja społeczna - osoby tej samej płci jednoczą się w grupy i mogą pojawić się stosunki homo, choć nie zrzeszali się z taką intencją

Ocena moralna

Jest to jeden z problemów, w którym trzeba rozważyć aspekt:

Przedmiotowy:

 • Akt homoseksualny (od strony przedmiotowej) jest przeciw porządkowi płciowości natury;

 • UNK odrzuca pojęcie, według, którego homoseksualizm jest moralnie dozwolony przez te osoby, które skłaniają się strukturalnie do partnera tej samej płci

 • Jest nie logiczny - stosunek seksualny wymaga dojrzałości, bezinteresowności, dlaczego więc homoseksualiści nie potrafią powstrzymać się od aktów wbrew własnej naturze

 • Silna predyspozycja homoseksualna nie morze czynić tych aktów obiektywnie uporządkowanymi

Podmiotowy:

 • Wina jest inna, bo człowiek nie jest w stanie ustalić, o jaki grzech chodzi: czy podmiotowy czy przedmiotowy

 • Silna predyspozycja homoseksualna może wpływać na osobę tak bardzo, że można mówić o winie podmiotowej tylko w pewnym wymiarze lub w ogóle

Teza XV: Grzechy przeciw czystości

Rozróżniamy

1. Grzech w kontaktach poza małżeńskich - przez niezamężnych ( z wyjątkiem cudzołóstwa)

2. Grzechy doprowadzone do końca - nie osiąga się orgazmu

3. Zgodne z naturą - przeciw naturze

Grzechy (iurtam natura) zgodne z naturą doprowadzone do końca

Jedność seksualna między osobami nieżonatymi (fornicatio):

 • Między osobami zaręczonymi

 • Konkubinat

 • Z prostytutką

Cudzołóstwo (adviterium)

 • Jedność seksualna mężczyzny i kobiety, którzy nie są małżeństwem między sobą, ale jedno z nich jest w małżeństwie (cudzołóstwo proste)

 • Oboje są w małżeństwie (cudzołóstwo podwójne)

 • Grzeszą przeciwko sobie i współmałżonkowi.

Kazirodztwo

 • Jedność seksualna między krewnymi i bliskimi-małżeństwo od czwartego stopnia pokrewieństwa

Gwałt (szczególnie, gwałt na dziewicach)

 • Zmuszenie fizyczne i moralne drugiej osoby do seksualnego oddania się.

Świętokradztwo

 • Polega na zbezczeszczeniu osób miejsc i rzeczy poświęconych Bogu

 • Złe traktowanie osób poświęconych Bogu

Porwanie

 • Popełnia, kto pozbawia wolności inną osobę, (osoba małoletnia - wobec opiekunów), uprowadza w miejsce, gdzie siłą może dojść do gwałtu.

Z punktu widzenia Ewangelii grzechy te istnieją z chwilą pojawienia się intencji.Zobacz także